Lili


Missie: verbinding creëren met jezelf en anderen


Mensen, gedrag, communicatie en woord of verhalen zijn de drode draad in mijn loopbaan.

 

Als jonge professional startte ik in rekrutering en selectie, van arbeiders, bedienden tot hooggeschoolde technische profielen. Daarna proefde ik van vorming en trainingen in communicatie en werk., in profit én non-profit. Ik gaf ook cursussen in samenwerking met het BIVV en Justitie. Mijn fond als trainer was gelegd. En mijn passie voor communicatiethema's ook.

Levenslang leren is mijn motto. Op een bepaald moment wilde ik opnieuw studeren en ging uit interesse agogiek studeren aan de VUB. Tot ik met mijn stem en NIEUWS-gierigheid aan de slag kon als (eind)redacteur en nieuwslezeres. Een zeer boeiende periode maar het mensenwerk liet me niet los en in 2009 rolde ik er opnieuw in als freelancer, na een intensieve professionele coachopleiding. Na mijn vijf jaar radioperiode mocht ik wel als freelancer artikels schrijven voor het vaktijdschrift HR Square. Maar het mensenwerk kreeg opnieuw een centrale plaats.


Met Different Views, mijn bedrijf in bijberoep, werk ik via verschillende invalshoeken rond zelfbewustzijn, persoonlijke groei, verbinding via communicatie en verhalen.

Ik geloof niet in zwart-wit. Wel in de grijze zone die zichtbaar wordt als je het vanuit een ander hoek bekijkt. Blijven openstaan voor nieuwe inzichten vanuit een ander perspectief. Different Views dus.

Daarbij neem ik verschillende rollen op : coach, trainer, trainingsacteur, facilitator, bemiddelaar en verhalenbrenger.


Geboeid door taal, stem en mensenverhalen. Luisterportret is geboren. Zie luisterportret.be

 OPLEIDINGEN


Personeelswerk, Sociale Hogeschool

Agogiek, VUB

GPB-opleiding

Teamcoach

Gecertificeerd  ICF-(team)coach en loopbaancoach

Krachtgericht coachen en coachen met Theory U

DISC en Insights gecertificeerd

Master NLP

Gecertificeerd intervisiecoach

Specialisatie Sociaal Bemiddelaar

Trainingsacteur

Voice Dialogue

Hartcoherentiecoach